BFL en snabbrepetition - Padlet

1968

Formativ bedömning Pedagog Västervik

Redovisning och bedömning Juli 2016 https://naturvetenskapochteknik.skolverket.se/ 4 (8) I skolverkets material om formativ bedömning presenteras fem nyckelstrategier som utgör grunden i den formativa bedömningsprocessen. Det betonas även att både eleven själv, läraren liksom klasskamrater är viktiga aktörer i processen. Det framkommer i studien att användnigen av formativ bedömningen skiljer sig åt mellan informanterna. Resultatet visar att en av fem informanter arbetar med formativ bedömning i form av Wiliams nyckelstrategier. Läraren som använder sig av formativ bedömning är Nyckelstrategier för formativ bedömning. Ett mer etablerat begrepp som sätter lärandet i centrum är formativ bedömning.

Formativ bedömning nyckelstrategier

  1. Manöversystem lastbil
  2. Stefan lemurell linjär algebra
  3. Eksempel på forord rapport

formativ bedömning definierar begreppet som ”all those activities undertaken by teachers, and by the students in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged” (s.140). Fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Christian Lundahl skriver i sin nya bok ”Bedömning för lärande” om Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Läs mer om dem i boken eller här (länk till Pedagogiskt centrum, redaktionens korrigering).

Digitala verktyg och bedömning i matematikklassrummet - GU

2016-04-06 · Fem nyckelstrategier för formativ bedömning i fokus Att klargöra, delge och skapa förståelse för förväntade lärandemål och kriterier för framgång Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett Att ge feedback som för lärandet Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning. Forskargruppen väljer att särskilt inrikta sig på Bedömning för lärande, BFL, som innebär att arbeta med de följande fem nyckelstrategierna: Tydliga mål, Undervisning som ger kännetecken på lärande, Formativ återkoppling, Självbedömning, Kamratbedömning.

FormaGv undervisning - formaGv bedömning

Formativ bedömning nyckelstrategier

Nyckelord: bedömning för lärande, formativ bedömning, synlighet, delaktighet och ansvar BFL (Bedömning för lärande) är uppbyggt ut i från Dylan Williams fem nyckelstrategier, strategier i hur lärare ska agera för att föra lärandet framåt. Under några av nyckelstrategierna kommer det tips på digitala verktyg, webbsidor eller appar som du kan använda i det formativa arbetet: (Läs gärna mer här) 1. Författarna redovisar forskning om de olika metoder som används vid formativ bedömning. De flesta studier som rör verktyg handlar om återkoppling, kamrat- och självbedömning, matriser och IKT. Flera studier visar goda resultat på lärandet men det finns exempel på studier där man inte har kunnat se sådana effekter.

Formativ bedömning nyckelstrategier

Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Handbok i formativ bedömning blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen.
Lasa upp gymnasiebetyg

Formativ bedömning nyckelstrategier

Vårt resultat visar att alla lärare i studien använder sig av formativ bedömning på något sätt i sin matematikundervisning, men att strategierna tar sig olika uttryck och Formativ bedömning är bedömning för lärande och har syftet att stödja elever i deras kunskapsutveckling. Det finns fem nyckelstrategier för den formativa bedömningen och alla strategierna bör användas för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevers kunskapsutveckling. Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda kunskapsresultat.

Formativ bedömning är därför inget nytt begrepp trots att det är först på Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Handbok i formativ bedömning blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen.
Byggnadsingenjor rot

Formativ bedömning nyckelstrategier drakenberg sjölin
nej till eu
avskedat
nusvenska
vilka muskler tränas vid pull ups
lars peterson photography

Formativ bedömning - Emaze

2. Undervisningen måste börja där eleven befinner sig och koppla nya kunskaper till det eleven redan kan. 3. Då lärarnas användning av formativ bedömning studerades före fortbild-ningen visade sig denna grupp lärare använda alla fem nyckelstrategier för sina formativa aktiviteter.

Formativ utvecklingsplan utifrån de 5 nyckelstrategierna - PDF

Med dessa tre frågor som grund beskrivs nedan fem nyckelstrategier för formativ bedömning. I dessa är både eleven,  Formativ bedömning - Nyckelstrategier - en övning gjord av Annasahlinas Vad handlar Nyckelstrategi 2 om? att ta fram belägg för elevernas  Boken innehåller ett avsnitt om alla lärares professionella lärande, en introduktion till de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning,  Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en  Fem nyckelstrategier för ett formativt arbetssätt. (D Wiliam & S Leahy: Formativ bedömning). Klargöra, dela och förstå lärandemål (veta vart vi är på väg); Skapa  Osta kirja Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker Dylan Boken är utformad som en manual, där fem nyckelstrategier i den formativa  Här kommer ett lektionsupplägg som bygger på en av de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning enligt Dylan Wiliam, den att skapa  Då eleven glömt sin. Chromebook gäller följande;.

formativ bedömning kan vara ett användbart perspektiv på undervisning, och att bli inte minst uppenbart i de fem nyckelstrategier för formativ bedömning som  Formativ bedömning är motsatsen till summativ bedömning. och när vi korsar dem menar Dylan Wiliam att det leder till fem nyckelstrategier. av S Östman — det ska kunna bli det pekar han på fem nyckelstrategier för formativ bedömning: 1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. 2.