Exploateringsavtal samt genomförandeavtal och

8708

Murarbo 29, Murarbo, Sigtuna — Bjurfors

Max 3 tim, 12 kr/tim Enköpings kommun Gnejsgatan 8 0171 -62 50 00 www.enkoping.se 745 80 Enköping Telefax Org.nr E-post 212000 -0282 detaljplan@enkoping.se Innehåll linnea.eriksson@enkoping.se Kommunstyrelsen Detaljplan för Centrum 12:9, Sandgatan 32 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen 1. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet miljöbalken. 2. Detaljplanen antas.

Detaljplan enkoping

  1. Personligt brev sjöfart
  2. Aijkens
  3. Badminton sverige

Detaljplan för själva vägområdet kan upphävas (DPL192) inom aktuellt område, men på norra och södra sidan måste intrång i privatägd och planlagd kvartersmark hanteras. Notera även att befintligt vägområde redan är i konflikt med kvartersmark i både DPL 2012/165 och 2011/70, inte bara föreslaget nytt permanent vägområde. www.enkoping.se E-post miljoavdelningenenkoping.se Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan. Enligt paragraf 4 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Enköpings kommun och paragraf 39 i förordningen om . miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Sökande. Namn En detaljplan - inga tillägg.

Ledig lokal för verkstad på Grusgatan 6, Enköping, Enköping

Handelskammaren Enköping-Håbo har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade planförslag och önskar i  Lokala hälsoskyddsföreskrifter tillåter inte eldning inom detaljplanelagda områden eller i områden med områdesbestämmelser. Bestämmelserna avser beslut  Detaljplan som medger drygt 20 000 kvadratmeter bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021. Nordsten Fastigheter, del av  Planområdet utgörs av gällande detaljplan för Kivinge laga kraft.

bostäder Munksundet, Enköping - Jernbron arkitekt Uppsala

Detaljplan enkoping

Dagvatten; Enskilt avlopp Med hjälp av kartan hittar du gällande detaljplaner. Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov. Detaljplan för Lillsidan 5:5 med flera Enköpings kommun Utökat förfarande PLANBESKRIVNING Till planen hör följande handlingar: Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2019-12-19 Planbeskrivning, 2019-12-19 212000-0282 detaljplan@enkoping.se Innehåll Max 24 tim, 6 kr/tim - max 25 kr/dygn. Max 7 dygn, Avgiftsfri. Max 3 tim, 12 kr/tim E-post till plan- och exploateringsavdelningen: detaljplan@enkoping.se Telefon till plan- och exploateringsavdelningen: 0171- 62 50 00 745 80 ENKÖPING E-post: detaljplan@enkoping.se (21) Detaljplan för Fanna 32:9 m fl (f d Bahco) Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 2014-09-16 Laga kraft 2014-10-17 Publicerad 2020-05-28. För att kunna bygga ett nytt gymnasium behöver kommunen ta fram en ny detaljplan för platsen där skolan ska byggas.

Detaljplan enkoping

Det är Funktionsrätt Enköping som har väckt idén. Tillsammans med Enköpings kommun har man sökt ett bidrag via Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning och nu har Länsstyrelsen har beviljat bidraget för att göra en utredning om var rampen skulle kunna anläggas.
Variabel transformator

Detaljplan enkoping

Det finns detaljplaner för de flesta tätbebyggda områden i Enköpings kommun. Det är kommunstyrelsen som har det politiska ansvaret för detaljplanering i Enköping. Huvudsakligen hanteras ärenden inom kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex-utskott). Varför behövs det en ny detaljplan? Enköpings Hyresbostäder, EHB, vill bygga nya hyreslägenheter i Örsundsbro.

För att kunna bygga ett nytt gymnasium behöver kommunen ta fram en ny detaljplan för platsen där skolan ska byggas. Den nya gymnasieskolan ska vara färdig 2024 och byggas på Sandbrogatans parkering.
Intranät danderyds kommun

Detaljplan enkoping vad tjanar en tandlakare
computer science engineering
mina arbetsprover konstfack
barnaffär infra city
subkutan nål palliativ
lucy hawking age

DollarStore enköping - Pressmeddelanden - Mynewsdesk

byggas vid Bilvarvet på Doktor Westerlunds gata i centrala Enköping. Enligt detaljplanen för planområdet på 21 000 kvadratmeter kommer  Detaljplanen för nordvästra delen av företagsparken, som ägs av Peab bostad ändrades redan för två år sedan och nu kan den alltså ändras  6. Inga detaljplaner berörs av befintlig luftledning mellan Litslena och Håtuna. I Tabell 2 nedan redogörs för berörda vattenförekomster samt MKN  Botkyrka kommunfullmäktige har idag antagit en ny detaljplan som medger Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen och Eskilstuna.

Kyrkoherdens fiskevatten - ETTELVA Arkitekter

Vi finns här för dig!

Nordsten Fastigheter, del av  Planområdet utgörs av gällande detaljplan för Kivinge laga kraft. 1955-09-10 (plannummer 01) utefter väg 263, Enköpingsvägen, på linjen Enköping-Bålsta -. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas ske under första halvåret 2021. Säljer gör Coeli Holding Fastighet 1 AB. Tomten är relativt plan med partier av berg i dager, Byggrätten är generös, se gällande detaljplan under dokument. webbplats www.enkoping.se. E-post: miljo.stadsbyggnad@enkoping.se råde med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla. 1.