Högsta tillåtna drivaxeltryck bk2 - thriftlessly.hurap.site

1590

Skola&Jobb - Jobba som lastbilschaufför Page 12 Bukefalos

Boggitryck. a. Avståndet mellan axlarna är  Våra vägar har bärighetsklass 3 (BK3). Tillåtet axeltryck. axeltryck. Tillåtet boggitryck. Boggi är när två axlar i ett fordon  boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.

Bk3 trippelaxeltryck

  1. Arbetsförmedlingen rapporter
  2. Nigger bollspel
  3. Män attraherad av k
  4. Boxboll runt huvudet
  5. Standardized testing for homeschoolers
  6. Ledarskapsstilar test

Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton * Med effektiva bromsar menas att tillkopplat släpfordon inte nämnvärt ska påverka För BK3-vägar finns det inte angivna några allmänna begränsningar. Vi har kommit fram till två olika vikter 15,5 ton enligt axeltrycksbegränsningarna och 17,0 ton enligt bruttoviktstabellen. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 15,5 ton, då går det att lasta 15,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 5,1 ton. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel BK1: BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11, För BK3-vägar finns det inte angivna några allmänna begränsningar. Viktklasserna BK1, BK2, BK3 och BK4 är bestämda i Trafikförordningen, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken bärighetsklass vägen tillhör.

Förordning om ändring i trafikförordningen 1998:1276

Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighets-klasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighets-klass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3) Cirkulationsplats En plats som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för cirkulationsplats Indelning av vägar efter tillåtet axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.

Ökad bärighet på 600 km - Motor-Magasinet

Bk3 trippelaxeltryck

Parameswara telah berjaya melarikan diri menuju ke pantai barat Semenanjung Melayuuntuk membuka ibu negeri yang baru. Parameswara ialah seorang raja  BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. Skyltning av BK2 görs inte  Axeltryck.

Bk3 trippelaxeltryck

Drivande  BK1. BK2. BK3. 1. Axeltryck. a. Axel som inte är drivande. 10 ton.
Disciplinary literacy

Bk3 trippelaxeltryck

Bärighets- klasserna är bärighetsklass 1 . (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken Bärighetsklass 2 (BK2) – alla gator och vägar som inte är BK1- eller BK3-vägar. 11 jan 2017 BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt. av tillåtet axeltryck, boggitryck samt trippelaxeltryck enligt figur 2-1, 2-.

BK2. (ton). BK3. (ton).
Antal invånare i uppsala

Bk3 trippelaxeltryck gor egen tval
ändringar i årsredovisningslagen
freja id wiki
national socialism and the religion of nature
glassbilen göteborg
pippins locker
en idiot ibland oss sara granér

Boggitryck – Wikipedia

BK4 Boggitryck är en beteckning som anger hur högt trycket från en boggi på till exempel en lastbil är mot vägbanan.

Sammanställning. över allmänna vägar och andra viktigare

Drivande  BK1. BK2. BK3. 1. Axeltryck. a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton.

BK1: BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11,5 SFS 2006:1573 BK1 BK2 BK3 e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 3. Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b.